خرید فایل( مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری)


خرید فایل( مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری)

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

هدف از این پایان نامه مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری می باشد

دانلود مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

توسعه شهری مخاطرات ژئومورفولوژی مخاطره شناسی توسعه شهری مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 1255 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67

دانلود پایان نامهرشته جغرافیا

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

 
چکیده
در این پایان نامه خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item3965.html