برترین فایل بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا


برترین فایل بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا

بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا

منظور تثبیت شیبهای آبرفتی مشرف به محدودة گودبرداری پی سد شهریار روش تزریق Jet Grouting در مقابل گزینۀ دیگر یعنی دیوار حایل بتنی، انتخاب و اجرا گردید

دانلود بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا

تزریق جت بهسازی خاک تزریق با فشار بالا بهسازی پی آبرفتی بهسازی پی آبرفتی به روش جت گروتینگ بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا بهسازی پی آبرفتی به روش Jet Grouting دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دسته بندیمهندسی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بهسازی پی آبرفتی به روش جت گروتینگ

(مطالعه موردی:سد شهریار)
 
چکیده:
منظور تثبیت شیبهای آبرفتی مشرف به محدودة گودبرداری پی سد شهریار روش تزریق Jet Grouting در مقابل گزینۀ دیگر یعنی دیوار حایل بتنی، انتخاب و اجرا گردید . نتایج آزمایشات

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item3828.html