فایل شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP


فایل شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهرستان نهاوند به روش PCRRFLP پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد( MSc) گرایش سلولی و مولکولی

دانلود شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

سارکوسیستیس گوسفندان  کشتارگاه ذبح  شناسایی گونه های سارکوسیستیس سلولی و مولکولی زیست شناسی سارکوسیستیس آریتی کنیس سارکوسیستیس تنلا شهر نهاوند سارکوسیستوزیس در ایران آنزیم انگل
دسته بندیزیست
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4683 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهر نهاوند به روش PCR-RFLP

فرمت فایل :pdf متون قابل کپی برداری میباشد.

 

چکیده
هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان
واسط) با خوردن آب و غذای

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item3756.html