خرید فایل( ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور)


خرید فایل( ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور)

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور

هدف این تحقیق تلفیق دو روش ارزیابی عملکرد مدیران از چهار بعد ویژگی های فردی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی و مهارت های فنی با استفاده از روش ارزیابی 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور می باشد

دانلود ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور

ارزیابی عملکرد تکنیک تصمیم گیری ویکور ارزیابی عملکرد مدیران ارزیابی عملکرد 360 درجه ارزیابی عملکرد مدیران به روش 360 ارزیابی عملکرد مدیران با تکنیک تصمیم گیری ویکور مقاله ارزیابی عملکرد مدیران مقاله ارزیابی 360 درجه
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 651 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود مقاله رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور

(مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)
 
 
 
 
 
 
چکیده
امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item3678.html