خرید فایل( ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک)


خرید فایل( ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک)

ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک

هدف از این پایان نامه ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک می باشد

دانلود ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک مخازن کربناته نفتی عملكرد مخازن کربناته حل معادله موازنه مواد مخازن کربناته جنوب غرب در مخازن کربناته نفتی عملكرد مخازن کربناته با الگوریتم ژنتیک حل معادله موازنه مواد با الگوریتم ژنتیک دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک
دسته بندیمهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5555 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته شیمیگرایش مخازن هیدروکربوری

ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک

 
 
چکیده:
این مطالعه به بررسی مراحل طی شده جهت تعیین عملکرد یکی از میادین نفتی

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item2884.html