فایل ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن


فایل ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد مدیریت استراتژیک کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد امور مالیاتی ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل BSC ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

دانلود مقاله کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

(شهر تهران)
 
 
 
چکیده: 
همه سازمان ها، چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملكرد اثربخش نیاز دارند كه در قالب آن بتوانند كارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item2684.html