فایل امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب


فایل امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب

هدف از این مقال ترجمه شده امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب می باشد

دانلود امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب

بودجه ریزی عملیاتی سازمان های رویه ای پیامدمحور آموزش پروش شهرستان ایوانغرب امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور دانلود مقاله ترجمه شده امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی دانلود مقاله ترجمه شده رشته علوم تربیتی
دسته بندیروانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

دانلود مقالهترجمه شده کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور

(مطالعه موردی: آموزش و پرورش و مدارس شهر ایوانغرب)

 

***مدل مفهومی و فایل اکسل نیز بصورترایگانضمیمه


ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item1363.html