فایل ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه


فایل ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

هدف از این مقاله ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

دانلود ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

ارزیابی عملکرد کارکنان مقاله ارزیابی عملکرد مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدل های نوین ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد دانشگاه مقاله ارزیابی عملکرد دانشگاه مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله رشتهمدیریت

ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

 
 
 
چکیده: 
هدف از این پژوهش حاضر ارایه یک چارچوب مدون و مفهومی برای نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامیبوده، شیوه پژوهش پیمایشی و 33 نفر از حوزه های سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه و در تحقیق مشارکت داده شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item1349.html