کاملترین فایل بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری


کاملترین فایل بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری

بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری

هدف از این پایان نامه بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری می باشد

دانلود بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری

توسعه شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات سکونتگاههای شهری  برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 3671 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری

 
 
چکیده
در این پایان نامه به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل

ادامه مطلبhttp://factsmag.ir/univdl/item1186.html